Wyszukaj:
Urząd Miasta Czarnków
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje o Urzędzie
•  Dane podstawowe
•  Godziny pracy Urzędu
•  Procedury organizacyjne
•  Struktura organizacyjna
•  Kontakt
•  Rejestr jednostek organizacyjnych
  Jak załatwić sprawę w Urzędzie
•  Jak załatwić sprawę w Urzędzie
•  Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
•  Informacja dla osób niesłyszących
  Organy
•  Burmistrz Miasta Czarnków
•  Rada Miasta Czarnków
  Akty prawne
•  Statut miasta
•  Uchwały Rady
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Projekty aktów normatywnych
  Sesje
•  Programy Sesji Rady Miasta
•  Protokoły Sesji Rady Miasta
•  Terminy Sesji Rady Miasta
  Plany strategiczne
•  Plany strategiczne
  Finanse
•  Budżet
•  wykaz wydatków na ogloszenia płatne w prasie i telewizji
  Majątek
•  Stan mienia komunalnego
•  Najem lokali użytkowych - wyniki przetargów
•  Przetargi na nieruchomości
  Sprawy mieszkaniowe
•  Zasady przyznawania
•  Społeczna Komisja Mieszkaniowa
•  Wykaz osób, którym przyznano lokale mieszkalne w tym socjalnye
  Dotacje i umorzenia
•  Dotacje
•  Umorzenia
  Organizacje pozarządowe
•  Spis organizacji
•  Konsultacje programów współpracy
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ogłoszenia o konkursach
•  Wykaz dotacji udzielonych organizacjom
•  Sprawozdania
  Jednostki organizacyjne i spółki gminne
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Zapytanie ofertowe (poniżej 14 000 euro)
  Rejestry
•  Rejestry
•  Karty informacyjne
  Dokumenty urzędowe
•  Kontrole
  Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych
•  Podstawa prawna
•  Prawo miejscowe
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Procedura naboru
•  Konkursy rozstrzygnięte
•  Konkursy aktualne
•  Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych, wtym kierowniczych
•  Nabór na stanowiska urzędnicze w jednostkach
  Wybory ławników
•  Zasady naboru kandydatów. Karta zgłoszenia
•  Wykaz ławników na kadencję 2012-2015
  Stypendia naukowo - socjalne dla studentów
•  Stypendia 2011/2012
•  Stypendia 2012/2013
  Informacje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Postawa prawna biuletynu
  Podatki i deklaracje podatkowe
•  Podatki na 2008 rok
•  Podatki na 2009 rok
•  Podatki na 2010 rok
•  Podatki na 2011 rok
•  Podatki na 2012 rok
•  Podatki na 2013 rok
•  Podatki na 2014 rok
•  Podatki na 2015 rok
•  Kontrole podatkowe
  Redakcja BIP
•  Redakcja BIP
  Ochrona środowiska
•  NOWY System gospodarki odpadami nowe ważne!
•  AZBEST - Dofinansowanie
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia - planowanie przestrzenne
•  Czystość w mieście
  Wybory
•  Parlament Europejski
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wybory uzupełniające do Senatu
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory samorządowe 2014
  Obwieszczenia
•  Obwieszczenia 2011
  Badanie satysfakcji klienta
•  Informacja dotycząca badań
Pomoc
Statystyki


6719781
od 29 maja 2006
Ochrona środowiska » Obwieszczenia Wersja do druku

Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Trzcianka-Czarnków-Oborniki Wlkp.
Czarnków, dnia 01.07.2009r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 38, art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. nr 199, poz.1227 z zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. - Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 01.07.2009r.

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.

 

Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Trzcianka-Czarnków-Oborniki Wlkp

na wniosek

„DROMOST” Sp. z o.o. , ul.Trójpole 3B , 61-693 Poznań,

działającej w imieniu inwestora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. 

 

 

Informuję, że każdy ma prawo zapoznać się z  treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym przez Starostę Czarnkowsko-Trzcianeckiego i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, znajdującą się na Stanowisku ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta Czarnków –  Plac Wolności 6, Czarnków pokój 216.

W terminie 14 dni od dokonania doręczenia strony mogą wnieść odwołanie od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Czarnków. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

                                                                           Burmistrz Miasta Czarnków

                                                                              Franciszek Strugała

 

 


Informację wytworzył: Alicja Szuta, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Alicja Szuta, Data wprowadzenia: 2009-07-01 11:15:03, Zatwierdził do publikacji: Alicja Szuta, Data publikacji 2009-07-01 11:16:10, Ostatnia zmiana: 2009-07-01 11:16:58, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1465